• Registrace nového vozidla
 • Převod ojetého vozidla
 • Dopravíme vozidlo na STK
 • Vyzvedneme vozidlo z STK
 • Vyzvedneme SPZ
 • Zařídíme evidenční kontrolu
 • Změna vlastníka vozidla
 • Registrace vozidla ze zahraničí
 • Vývoz vozidla do zahraničí
 • Ukončení leasingové smlouvy
 • Veškeré úkony na příslušném magistrátě
 • Pojištění vozidla
 • SPZ na přání